Zastupitelsto obce

Jiří Jelínek
starosta

Jaroslav Novák
místostarosta

Jaromír Chvojka, Luboš Jelínek, Pavel Kopecký, Eva Blabolilová 
členové zastupitelstva

Pavel Kopecký - předseda
Vladimír Drajer, Zdeněk Jakoubek - členové
kontrolní výbor

Jaromír Chvojka - předseda
Eva Blabolilová, Vlado Pilař - členové
finanční výbor

Luboš Jelínek - předseda
Jaroslav Novák, Jan Špaček, Milena Drajerová - členové
kulturně-sociální komise