Provoz knihovny v roce 2013

V tomto roce docházelo do knihovny 28 čtenářů z toho 7 osob do 15 let. Čtenáři si vypůjčili 549 ks různých titulů. Z toho bylo 17 ks naučné literatury pro dospělé a 474 ks beletrie, 6 ks naučné literatury pro mládež do 15let a 51ks beletrie, 1 časopis. Do našeho knižního fondu přibylo 21ks nových knih v hodnotě 5.015,- Kč, darováno bylo 12 titulů.  Z výpůjčního fondu chrudimské knihovny bylo dodáno 214 kusů. Koncem roku 2013 byly objednány dva časopisy a to Naše krásná zahrada a Zahrádkář.

Knihovna byla občanům dostupná každé úterý od 17.30 – 18.00 hodin na obecním úřadě.

M. Drajerová
knihovnice