Úřední deska 2020                                                                    

Název Vyvěšeno Sejmuto
Pozvánka_na_zastupitelstvo_14_12_2020 7.12.2020 14.12.2020
Návrh rozpočtu svazku obcí Hlinecko na rok 2021
Výkaz_pro_hodnocení_plnění_rozpočtu_10-2020
30.11.2020 18.12.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 Mikroregion Chrudimsko 24.11.2020 11.12.2020
Návrh_rozpočtu_obce_Trojovice_na_rok_2021
Návrh_střednědobého_výhledu_rozpočtu_na_roky_2021-2025
23.11.2020 14.12.2020
Pozvánka_na_zastupitelstvo_16.11.2020 9.11.2020 16.11.2020
VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA KRAJŮ    
Veřejná vyhláška převzetí písemnosti p.Hluchý 21.9.2020 5.10.2020
Oznámení_voličům_o_konání_voleb 15.9.2020 3.10.2020
 Školení_-_volby 15.9.2020 3.10.2020
Trojovice schválené rozhodnutí 17.8.2020 24.8.2020 8.9.2020
Schválené rozhodnutí 17.8.2020 5.9.2020
Opatření obecné povahy - kůrovec 17.8.2020 5.9.2020
Rozhodnutí odboru životního prostředí, vodního hospodářství 20.7.2020 4.8.2020
Pozvánka_na_zastupitelstvo_29.6.2020 22.6.2020 29.6.2020
Návrh závěrečného účtu obce Trojovice za rok 2019:
Příloha 31.12.2019
Rozvaha 31.12.2019
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12_2019
Výkaz zisku a ztrát
Závěrečný účet obce Trojovice za rok 2019
Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Trojovice za rok 2019
10.6.2020 29.6.2020
Pozvánka na zastupitelstvo 11.5.2020 5.5.2020 11.5.2020
Návrh ZÚ MCh 2019
 Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Příloha č. 4
Příloha č. 5
28.4.2020 -
Veřejná_vyhláška kůrovec 10.4.2020 27.4.2020
 Stanovisko_MV - prokazování totožnosti 20.3.2020 -
Omezení dopravy na území Pard.kraje 11.3.2020 -
VH-2016-Pozvánka 6.3.2020 7.4.2020
Trojovice splašková kanalizace oznámení
Řestoky splašková kanalizace oznámení
2.3.2020 19.3.2020
Poplatky za TKO v roce 2020 2.3.2020 31.5.2020
SVS_2020_022272_E_narizeni 17.2.2020 -
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství 10.12.2019 31.12.2022