Úřední deska 2020                                                                     


Název Vyvěšeno Sejmuto
 Stanovisko_MV - prokazování totožnosti 20.3.2020 -
Omezení dopravy na území Pard.kraje 11.3.2020 -
VH-2016-Pozvánka 6.3.2020 7.4.2020
Trojovice splašková kanalizace oznámení
Řestoky splašková kanalizace oznámení
2.3.2020 19.3.2020
Poplatky za TKO v roce 2020 2.3.2020 31.5.2020
SVS_2020_022272_E_narizeni 17.2.2020 -
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství 10.12.2019 31.12.2022
 Sběr_nezbezp._odpadu_2020 - -