Vyhlášky obce Trojovice

                                                             

Název Vyvěšeno Sejmuto
SN_Trojovice_2019 17.12.2019 -
Jednací_řád_zastupitelstva 2018 2.11.2018 -
Vyhláška č.1-2016 O nočním klidu 19.12.2016 3.1.2017
Obecně závazná vyhláška o odpadech č.1/2015 1.6.2015 -
Obecně závazná vyhláška o místním poplaku za odpad 1_2012 4.12.2012 19.12.2012

Pravidla chování na dětském hřišti:

Provozní řád dětského hřiště v obci Trojovice
Závazné informace pro uživatele dětského hřiště