Vyhlášky obce Trojovice

                                                             

Název Vyvěšeno Sejmuto
Veřejná_vyhláška,uzávěrky_komunikací,provoz_autobusů    
Finanční_úřad_veřejná_vyhláška 29.4.2024 3.6.2024
Veřejná_vyhláška,_přechodná_úprava_provozu 10.5.2024 25.5.2024
Veřejná_vyhláška,změny_rozsahu_záplavového_území 17.4.2024 3.5.2024
Veřejná_vyhláška_o_změně_č._2_územního_plánu    
Dlouhodobá_strategie_rozvoje_obce_Trojovice_2023-2033    
OZV_o_poplatku_za_systém_odpadového_hospodářství 18.12.2023 1.1.2024
Jednací_řád 10.10.2022 -

OZV_1_2021_o_odpadech

7.12.2021 -
Vyhláška č.1-2016 O nočním klidu 19.12.2016 3.1.2017

Pravidla chování na dětském hřišti:

Provozní řád dětského hřiště v obci Trojovice
Závazné informace pro uživatele dětského hřiště