Zastupitelsto obce

(od 10.10.2022)
 

Jiří Jelínek
starosta

Mgr. Petra Pavlíková
místostarostka

Jaromír Chvojka, Luboš Jelínek, Tomáš Jelínek, Pavel Kopecký, Pavlína Moravcová
členové zastupitelstva

Pavel Kopecký - předseda
Josef Vondra, Tomáš Jelínek - členové
kontrolní výbor

Jaromír Chvojka - předseda
Eva Blabolilová, Aleš Kopecký - členové
finanční výbor

Luboš Jelínek- předseda
Jaroslav Novák, Pavlína Moravcová - členové
kulturní výbor