Zastupitelsto obce

(od 2.11.2018)
 

Jiří Jelínek
starosta

Mgr. Petra Pavlíková
místostarostka

Jaromír Chvojka, Luboš Jelínek, Tomáš Jelínek, Pavel Kopecký, Jaroslav Novák
členové zastupitelstva

Pavel Kopecký - předseda
Josef Vondra, Marie Kolcová - členové
kontrolní výbor

Jaromír Chvojka - předseda
Eva Blabolilová, Vlado Pilař - členové
finanční výbor

Jaroslav Novák - předseda
Luboš Jelínek, Milena Drajerová - členové
kulturní výbor